sexta-feira, novembro 09, 2012

on Margaret Thatcher


Charles Moore on Margaret Thatcher
parte 1 | parte 2 | parte 3 | parte 4 | parte 5

Sem comentários:

Enviar um comentário